Przedsiębiorstwo Budowlane "COMPLEX-BUD" Szuturma Leon zostało założone 30.11.1985r. i za siedzibę obrało miasto Jelcz-Laskowice. Początkowo firma zajmowała się wyłącznie świadczeniem usług budowlanych. W 1992r. rozszerzono profil działalności o sprzedaż hurtową materiałów budowlanych.

W 2006 roku została zrealizowana kolejna część projektu związana ze świadczeniem usług w zakresie mechaniki samochodowej, usług blacharskich i lakierniczych. Ostatnim etapem realizacji projektu jest uruchomienie salonu sprzedaży samochodów i okręgowej stacji kontroli pojazdów osobowych ciężarowych i autobusów.

Od początku swego istnienia firma działa w tej samej formie prawnej. Działalność firmy nigdy nie była zawieszana, a Właściciel zawsze dba o terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wobec pracowników. Odpowiednie zaplecze techniczne, duża ilość sprzętu ciężkiego, maszyn budowlanych, a także narzędzi, stanowią znaczną wartość i są własnością firmy, co gwarantuje pełne zabezpieczenie techniczne procesów inwestycyjnych w zakresie wykonywań zleceń. Zakład wykorzystuje najnowocześniejsze technologie przy wykonywaniu usług. Równocześnie przedsiębiorstwo posiada solidne podstawy finansowe i terminowo realizuje swoje zobowiązania.

W 2004 roku firma Complex-Bud wdrożyła Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000. Na świadczenie usług w dziedzinie ogólnobudowlanej, w szczególności przy budowie wodociągów, kanalizacji, stacji uzdatniania wody, budowy dróg oraz sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat zgodności z systemem zarządzania opartym o normę ISO 9001:2000

Nazwa firmy zmieniła się z dniem 01.01.2004 z Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "Complex-Bud" na Przedsiebiorstwo Budowlane "Complex-Bud". Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Budowlanego Complex-Bud jest działalność budowlana związana z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacjnych. W zakres tej działalności wchodzą:

- budowa wodociągów,
- budowa kanalizacji sanitarnych,
- budowa kanalizacji deszczowych,
- budowa stacji uzdatniania wody,
- budowa chodników,
- budowa dróg,
- naprawa samochodów(osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy)
- naprawa sprzętu budowlanego

Drugą sferą działalności przedsiębiorstwa jest handel materiałami budowlanymi. Sprzedaż jest realizowana na terenie dwóch hurtowni - w Jelczu- Laskowicach przy ul. Wiśniowej 2 i w Strzelinie przy ulicy Oławskiej 25A .


LINK ŁYŻKI DO KOPAREK